آشنایی با شیپور استاش

چرا در ارتفاعات گوشم می‌گیرد؟

132
0 0
مجرای شیپور استاش از گوش میانی تا پشت بینی امتداد دارد و با باز و بسته شدن فشار گوش را کم می‌کند یا گرفتگی در گوش از بین می‌رود. در مواردی مانند قرار گرفتن در ارتفاع، پرده گوش در اثر فشار بالای داخل گوش نسبت به بیرون، برجسته می‌شود و هنگامی که فشار داخل گوش کم شود، مجرای استاش باز می‌شود و اجازه می‌دهد فشار اضافی گوش به پشت بینی منتقل شود. با این ویدئو همراه شوید تا با عملکرد این مجرا، علت گرفتگی و راه‌کارهای درمانی آن بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار