دلایلی که باعث آستیگمات شدن چشم‌ می‌شود

قوز قرنیه، پیرچشمی و ضربه به قرنیه عامل آسیتگمات اکتسابی

185
0 0
آستیگماتیسم در افرادی رخ می‌دهد که قرنیه چشم آنها کاملاً کروی نیست. شاید ضربه به قرنیه موجب زخم و ناهمواری و در نتیجه باعث انحراف نور خواهد شد. همچنین «قوز قرنیه» با شیب‌دار شدن قسمت پایین قرنیه و انعکاس نور در چند جهت و درنتیجه، افزایشِ سن و پیرچشمی و ابتلا به آب مروارید نیز می‌توانند از عوامل آستیگماتیسم اکتسابی می‌شود. با این ویدئو همراه شوید تا با آستیگماتیسم، علائم و درمان آن آشنا گردید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار