ایمپلنت دندان برای فک بدون دندان

ایمپلنت را جایگزین دندان مصنوعی کنید

157
0 0
روش «دندان مصنوعی ثابت بر پایه چهار ایمپلنت» یا «ایمپلنت فک بدون دندان» یک روش جدید برای جایگزینی برای همه دندان‌های از دست است. در این روش پروتز دندان مصنوعی کامل فک پایین بر روی چهار ایمپلنت دندان ثابت شده و سپس پروتز شامل کل دندان‌های فک پایین روی آن سوار می‌شود. با این انیمیشن همراه شوید تا با این روش بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار