شناورهای داخل چشم یا فلوترهای زجاجیه چگونه از بین می‌روند؟

درمان مگس‌پران با لیزر ویترولیز و عمل ویترکتومی یا تخلیه زجاجیه

10.4K
0 1
شناورهای داخل چشم یا فلوترهای زجاجیه یا به اصطلاح مگس‌پران در موارد حاد می‌تواند موجب اخلال در دید شود. برای درمان آن هم روش‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله لیزر ویترولیز و عمل جراحی ویترکتومی یا تخلیه زجاجیه. این ویدئو شیوه از بین بردن اجسام شناور در میدان دید را در هر دو روش توضیح می‌دهد و می‌گوید هرکدام برای چه دسته افرادی مناسب است و تا چه میزان موفقیت‌آمیزند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار