متخصص بیهوشی اولین کسی که در اتاق عمل می‌بینی!

بیهوشی چیست و ریشه این کلمه از کجا می‌آید؟

319
0 0
بیهوشی یعنی بدون حس و درد بودن بیمار هنگام عمل جراحی؛ در روش‌های مختلف بیهوشی متخصص بیهوشی از داروهای استفاده می‌کند تا بیمار کمترین حس درد را داشته باشد و هنگام جراحی بیدار نشود. در این ویدئو خانم دکتر مرضیه حسنی متخصص بیهوشی در خصوص روش‌های مختلف بیهوشی توضیح می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار