22.5K
0 1

راه‌های مختلف نمونه ادرار گرفتن از کودکان

چطور از بچه‌ام نمونه ادرار بگیرم؟

یکی از مشکلاتی که والدین در آزمایش ادرار کودکان دارند، گرفتن یک نمونه ادرار است اینکه ما بتوانیم نمونه ادرار تمیز از بچه بگیریم تا تشخیص اضافه‌ یا اشتباه عفونت ادراری برای کودک داده نشود، بسیار مهم است. مساله قابل توجه دیگری در ادرارگیری از کودکان وجود دارد که آن هم به موقع رساندن نمونه به آزمایشگاه است. در این ویدئو ویدئو خانم دکتر زهرا پورنصیری فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان (نفرولوژیست)، درباره این موضوع جزئیاتی را توضیح داده است.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود