منشا اصلی OCD یا

چه چیزی پشت اختلال وسواس فکری عملی پنهان است؟

363
0 0
وسواس فکری-عملی یا OCD یک نوع از اختلالات روانی است که زندگی را برای افراد مبتلا، بسیار دشوار می‌کند. این افراد نگرانی‌های زیادی دارند، مثلا اینکه نکند به اطرافیان خود صدمه‌ای وارد کنند یا کارهای بی‌موردی مثل شستن مدام دست‌ها، چک کردن شیر گاز یا مواردی از این دست را تکرار می‌کنند. روانپزشکان برای این افراد دارو تجویز می‌کنند و روان‌شناسان شناختی-رفتاری هم سعی دارند تا به شکلی موشکافانه‌ افکار مزاحم فرد وسواسی را به چالش بکشند. اما منشا اصلی این اختلال چیست؟ با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار