درمان‌های خانگی گلودرد هم استاندارهایی دارد

همه درمان‌های خانگی گلودرد!

9.4K
0 0
راه‌کارهای بسیاری برای درمان خانگی گلودرد وجود دارد مثل غرغره کردن آب نمک، جلوگیری از کم شدن آب بدن، نوشیدن چای گرم و عسل، دمنوش‌های گیاهی، دوش آب گرم، استفاده از دستگاه بخور سرد و....، اما برای هر یک از این موارد نیازمند دانش دقیق و اطلاعات درستی است که حال بیمار بدتر نشود، در این ویدئو خانم دکتر فاطمه هاشمی پزشک عمومی درباره کلیه این موارد و راه‌کارهای درست آن توضیح می‌دهند. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار