علامت‌های ابتلا به عفونت ادراری در کودکان

چرا برخی بچه‌ها عفونت ادراری می‌گیرند و برخی نه؟

5.6K
0 1
در برخی از کودکان عفونت ادراری به استعداد ذاتی آنها برمی‌گردد که با رعایت بهداشت توسط خانواده و خود کودک تعداد دفعات ابتلا می‌تواند کاهش پیدا کند؛ البته گاهی کودکی به خوبی بهداشت را رعایت نمی‌کند اما به دلیل سیستم ایمنی قوی و نداشتن استعداد ذاتی به عفونت ادراری مبتلا نمی‌شود. یکی از موارد عمده‌ای هم که سبب ایجاد عفونت ادراری می‌شود، برگشت ادرار است. خانم دکتر زهرا پورنصیری نفرولوژیست و متخصص کودکان، در این ویدئو عوامل متعددی را برای عفونت ادراری در کودکان نام می‌برد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار