با انواع خون‌ریزی‌های شایع آشنا شوید

شریانی، وریدی و مویرگی

392
0 1
سه نوع خون‌ریزی شریانی، وریدی و مویرگی وجود دارد. در شریانی، خون با فشار از رگ بیرون‌ می‌ریزد، همراه با نبض بوده و با فشار زیاد باید خون‌ریزی را متوقف کرد. در خون‌ریزی وریدی که وریدهای بزرگ درگیر شوند، خون در یک جریان متداوم بیرون می‌زند. اما در خون‌ریزی‌های مویرگی همانند بریدگی‌های سطحی، خون به صورت ترشحی بیرون می‌آید. در این ویدئو دکتر آرش تبرائی دستیار ارشد تخصصی پزشک اورژانس توصیه‌هایی در مورد مواجه با چنین اتفاقاتی دارند. با این ویدئو همراهش شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار