کودکان 5 تا 15 سال در معرض گلودرد هستند

چه افرادی بیشتر از بقیه گلویشان درد می‌گیرد؟

425
0 1
برخی افراد به دلایلی بیشتر در معرض گلودرد قرار دارند که در این ویدئو خانم دکتر فاطمه هاشمی پزشک عمومی در مورد آن‌ها توصیخ می‌دهند. دلایلی مانند سن افراد مثل کودکان 5 تا 15 سال، داشتن آلرژی، عفونت‌های مکرر سینوسی، افرادی که در مناطق سرد و خشک زندگی می‌کنند، افرادی که با مواد شیمیایی و محرک کار می‌کنند و افردی که سیستم دفاعی ضعیفی دارند، با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار