همه مضطرب و نگران می‌شوند، اما به اندازه

چه زمانی استرس و اضطراب نیاز به درمان دارد؟

7.5K
0 1
وقتی سلامت روان در افراد خوب و نرمال باشد به راحتی می‌توانند با فشارهای عادی زندگی مواجه شده و کنار بیایند. و البته هر کسی هم در سلامت روان کامل می‌تواند، عصبانی، مضطرب و نگران شود که این احساسات در کوتاه مدت مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اگر ادامه‌دار باشد فرد احساس درماندگی کرده و یا کنترلش را از دست می‌دهد. این درست زمانی‌است که باید با افراد درستی مثل روانشناس یا روانکاو صحبت کند. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید هنگامی که سلامت روان افراد از حالت نرمال خارج می‌شود چه باید کرد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار