مسواک‌های کهنه به چه کاری می‌آیند؟

یک روش ساده برای تمیز کردن زیر ناخن دست

9.2K
0 1
ظاهر تمیز ناخن‌ها می‌تواند اندازه مسواک زدن دندان مهم باشد. چراکه ظاهر کثیف و نازیبای ناخن می‌تواند باعث اجتناب آدم‌ها از معاشرت با دیگری و همچنین انتقال بیماری شود. راه‌های مختلفی برای تمیزی ناخن‌ها وجود دارد، یکی از این راه‌ها استفاده از یک مسواک برقی کهنه است. با این ویدیو همراه شوید تا بیشتر با این روش آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار