سکس‌تراپ و بایدها و نبایدهای اخلاق حرفه‌ای

چه اتفاقی در اتاق درمان بین درمانجو و سکس‌تراپ رخ می‌دهد؟

858
0 0
در این ویدئو آقای دکتر حمید مهرابی متخصص در زمینه سلامت جنسی، پژوهشگر و مدرس درباره اینکه چه اتفاقی در اتاق درمان بین مراجع و سکس تراپ می‌افتد، صحبت می‌کند و از شرح وظایف متخصص سلامت جنسی می‌گوید.. همچنین توضیح می‌دهد یک سکس‌تراپ باید از چه رفتارهایی بپرهیزد و یک مراجع باید چه زمانی واکنش داشته باشد تا خللی به حقوق او به عنوان درمانجو او وارد نشود؛ برای اطلاعات دقیق‌تر در این خصوص ویدئو را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار