همه راهکارهای دندانپزشک اطفال برای همراه کردن کودکان

مگر کودکان می‌توانند مراحل درمان دندان را تحمل کنند؟

541
0 1
بسیاری از والدین از بردن کودکان به دندانپزشکی برای درمان دندان شیری اجتناب می‌کنند چون نگرانند کودک به دلایلی مانند خستگی، ترس، تحمل پایین، بازیگوشی، ترس از دندانپزشکی و... همکاری نکند یا اذیت شود. در این ویدئو خانم دکتر نرگس عشایری متخصص دندانپزشکی کودکان توضیح می‌دهد که آنها چطور کودکان را با خود همراه می‌کنند و از اهمیت اولین جلسه درمان می‌گوید؛ اینکه باید از کارهای راحت مانند بروساژ دندان شروع کنند تا ترس کودک بریزد و همچنین راه حلی که برای خسته شدن فک کودک طی درمان دارند. تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار