از اهل فن سوال بپرسید!

چه کسی می‌توانند مکمل ورزشی مناسب را پیشنهاد دهند؟

7.5K
0 2
برای استفاده از مکمل‌ها ممنوعیت خاصی وجود ندارد، جز افرادی که پزشک مصرف این مکمل‌ها را برایشان منع کرده است. اما این مکمل‌ها که به شکل ژل‌ها، نوشیدنی‌، پروتئین بارها و ... عرضه می‌شوند برای اهداف مختلفی استفاده می‌شوند. برای همین انتخاب باید با مشورت افراد متخصص مانند پزشک داروخانه باشد نه مربی ورزش یا دوست و آشنا. در این ویدئو دکتر هانیه نوبری مقدم پزشک داروساز و دستیار تخصصی رشته فود كميستری علوم پزشکی تهران در همین باره صحبت می‌کنند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار