مرور کوتاهی بر انواع الگوهای رفتاری ثابت

اختلالات شخصیت با بیماری‌های روان فرق دارد

599
0 1
مهم‌ترین تفاوت اختلالات شخصیت با دیگر مشکلات روان، داشتن الگوی رفتاری پایدار و غیرقابل انعطاف‌شان است. می‌توان این اختلالات را بر حسب شباهت‌هایشان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد و این ویدئو شرح کوتاهی بر این موضوع است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار