درجمع هستیم و نیستیم...

خوب و بد رسانه‌های اجتماعی درهم است!

577
0 1
پای فضای مجازی که به زندگی ما باز شد بسیاری از روابط تحت الشعاع این فضا قرار گرفت، تا جایی که روابط حقیقی جای خود را به روابط صرفا مجازی دادند. حتی وقتی مقابل هم نشستهایم چشمانمان به گوشی است، در حقیقت بیش از اینکه در جمع حضور داشته باشیم درکنار کاربر مجازی هستیم که با ما در ارتباط است. این ویدئو درباره استفاده سالم از رسانه‌های اجتماعی با شما صحبت می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار