نوشخوار افکار مزاحم را متوقف کنیم!

سه نکته درباره افکار منفی و مزاحم و راه خلاصی از آنها

9.7K
0 2
حتماً برای شما پیش آمده که فکرهایی در ذهن‌تان آمده باشند که اصلاً خوشایندتان نیستند، اذیت‌تان می‌کنند و هرچه تلاش می‌کنید از سرتان بیرون نمی‌روند! ذهن‌تان را مشغول نگه می‌دارند و مزاحم تمرکز و سایر کارهایتان می‌شوند. این ویدئو درباره این افکار صحبت می‌کند و به ما راه‌هایی را یاد می‌دهد تا بتوانیم با آنها کنار بیاییم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار