وظیفه اصلی کاردرمانگر چیست؟

نگاهی به کاردرمانی برای افراد کم‌توان و توان‌یاب

736
0 0
کاردرمانی روی آموختن مهارت به افراد کم‌توان برای انجام کارهای روتین روزانه تمرکز می‌کند. کاردرمانگر با هدف تسهیل مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های روزمره زندگی مانند انجام امور منزل، مدرسه، محیط کار و اجتماع، به این افراد مهارت می‌آموزد. این مربی در تمامی مراحل زندگی فرد حضور دارد، از کوچکترین کارهای روزانه فرد تا تفریح، خواندن، نوشتن و سایر فعالیت‌های یک فرد سالم. با این ویدئو همراه شوید تا درباره این حرفه و خدماتش به قشر کم‌توان و توان‌یاب بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار