استفاده بیش از حد از پراکسید هیدروژن و ابتلا به زبان مودار سیاه

زیاد مسواک بزنید لثه‌ها تحلیل می‌روند!

6K
0 0
انجام دادن بیش از حد هر کاری حتی مسواک زدن هم نمی‌تواند عواقب خوبی به همراه داشته باشد.
زیرا انجام مکرر آن می‌تواند باعث تضعیف لثه شده و آن را از بین ببرد، نه تنها بیش از حد
مسواک زدن بلکه استفاده بی‌اندازه از دهان‌شویه هم می‌تواند بهداشت دهان و دندان را به هم بریزد
پس اعتدال در هر کاری باید اولویت ما باشد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار