از مرحله صدای مته، ژل اسید اچ، کاغذ مفصلی دندان تا تست نخ دندان

پرکردن حفره دندان و ترمیم پوسیدگی را تماشا کنید!

757
0 0
برایتان سوال شده است چرا دندانپزشک وقت پر کردن دندان با مواد کامپوزیت از نورهای مختلفی استفاده می‌کند؟ حفره داخل دندان و پوسیدگی را چطور تشخیص می‌دهد؟ صدای مته برای چه می‌آید؟ چه چیزی بین دندان‌ها می‌گذارند و چرا؟ تست نخ دندان بعد از پر کردن چرا مهم است...؟ و اصلا برایتان سوال‌شده است وقتی با بی‌حسی موضعی دهان خود را به دندانپزشک سپرده‌اید، او در حال انجام چه کارهایی است؟ این ویدئو پر کردن حفره دندان را نمایش می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار