درمان آسیب به تاندون آشیل، بزرگ‌ترین تاندون بدن

تاندونیت آشیل چیست و چرا آسیب می‌بیند؟

195
0 0
تاندون آشیل بزرگ‌ترین تاندون بدن است که ماهیچه‌های پشت ساق پا را به پاشنه متصل می‌کند. این تاندون نقش مهمی در پریدن، راه‌ رفتن، دویدن و ایستادن روی پاشنه دارد. در صورت فعالیت بیش از حد، چاقی و یا کهولت سن این تاندون قوی دچار التهاب شده و تاندونیت آشیل رخ می‌دهد. این وضعیت به دو دسته تقسیم می‌شود: تاندونیت در محل اتصال و تاندونیت در محل غیر اتصال. درد و التهاب در صبح و همچنین در حین فعالیت بیشتر می‌شود. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار