تزریق غیر ایمن و راهی برای ورود عوامل بیماری‌زا

پیامدهای تزریق غیرایمن برای بیماران چیست؟

8K
0 0
تزریق ایمن راهی است برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا مثل باکتری‌ها به بدن بیمار. اگر در مراکز درمانی تمام دستورات استاندارد برای تزریق دارو رعایت نشوند فرد ممکن است به سرعت دچار عفونت و راهی بیمارستان شود. پس همیشه باید مراقب جاهایی باشید که استانداردهای تزریق ایمن را رعایت نمی‌کنند. برای درک بیشتر تزریق ایمن با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار