فقط برای بخش کمی از بیماری‌ها دارو داریم

چگونه می‌توان به توسعه کشف داروهای جدید کمک کرد؟

6.2K
0 0
قرار دادن DNA افراد در اختیار شرکت‌های داروسازی و تیم‌های تحقیقاتی به ساخت و توسعه داروهای جدید کمک می‌کند. به این صورت که محققان از طریق DNA افراد به پروتئین‌ها و ساختار معیوب هر فردی دسترسی دارند و می‌توانند آن عوامل مخرب را شناسایی و درمانش را بیابند. این روند در مراحل عادی می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد. با این ویدئو همراه شوید تا در مورد اهمیت در اختیار قرار دادن DNA در اختیار شرکت‌های داروسازی اطلاعات بیشتری را کسب کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار