مهره‌های دنبالچه، لگن، کمر، قفسه سینه و گردنی

آناتومی ستون فقرات و تاثیر آسیب به هر بخش را بشناسید

8.1K
0 0
صدمات به ستون فقرات و نخاع زمانی اتفاق می‌افتد که بدن در معرض نیروهایی فراتر از تحمل این قسمت‌ از بدن قرار می‌گیرد و ساختارهای استخوانی یا رباط‌ها آسیب می‌بینند. این ویدئو شما را آناتومی ستون فقرات آشنا می‌کند؛ پنج دسته بندی 33 مهره، مهره‌های دنبالچه، لگن، کمر ، قفسه سینه، گردنی و می‌گوید آسیب به هر ناحیه روی کدام قسمت از بدن تاثیر می‌گذارد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار