جرم‌هایی به محکمی سیمان!

اگر مسواک نزنیم دندان‌ها چه شکلی می‌شوند؟

168
0 0
درصدی از مردم اعتقاد چندانی به مسواک ندارند و سال‌ها از این وسیله استفاده نمی‌کنند. شاید هم نسبت‌به هرچیزی که مربوط به دندان است فوبیا دارند. اما به نظرتان جرم‌های روی انباشته شده چه شکلی به دندان می‌دهند؟ آدم‌ها بعد از سالها مسواک نزدن به چه مشکلاتی دچار می‌شوند؟ این ویدئو در همین باره است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار