محتویات جعبه کمک‌های اولیه و جایگزین‌های آن در مواقع ضروری

محتویات جعبه کمک‌های اولیه شامل چه چیزهایی است؟

187
0 0
داشتن جعبه کمک‌های اولیه در خانه لازم است و باید شامل این موارد باشد: دستکش، انواع باند، چسب زخم و پراکسید برای ضدعفونی کردن. با این ویدئو همراه شوید تا با کاربرد هریک از این وسایل آشنا شوید و همچنین آموزش ببینید که از چه وسایل جایگزینی در مواقع ضروری می‌توان استفاده کرد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار