چطور گفتگو کنیم و رابطه سالمی بسازیم

دلبستگی ایمن و توانایی تشخیص مرزهای سالم

223
0 0
یکی از ویژگی‌های یک رابطه‌ سالم، وجود مرزهای مشخص و روشن در آن رابطه است. در این صورت هردو شخص حاضر در رابطه قادر به حفظ سلامت روان خود خواهند بود و سبک ارتباطی آنها را می‌شود ایمن خواند. این ویدئو به بررسی نقش مرزها در رابطه و چگونگی تعیین آنها و اهمیت‌شان می‌پردازد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار