هفت ترومای جا مانده از کودکی...

چرا هر که دیدم یاری دارد، من ندارم؟

188
0 1
تروما چیست؟ آسیب‌های دوران کودکی چگونه بر ما اثر می‌گذارند؟ اینکه معروف است همه‌چیز در کودکی ریشه دارد چقدر درست است؟ در این ویدئو به برخی از رفتارهایی که نشانگر وجود آسیبی روانی در گذشتۀ ماست اشاره شده است. مواردی چون یادآوری خاطرات کودکی، روابط بی‌ثبات، هیجانات متغیر و چند مورد دیگر که با آشنا شدن با آن‌ها می‌توانید بیشتر دربارۀ شرایط کنونی خود یا اطرافیانتان اطلاع کسب کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار