ارتباط اینترفالانژیال پروگزیمال و اینترفالانژیال دیستال با انگشتان کج

انگشتان کج پا نیاز به جراحی دارد؟

192
0 0
چندنوع انگشت پای کج وجود دارد؛ پتکی، چکشی، تاندون خم و... روش درمان هرکدام هم متفاوت است. برای موارد حاد که هم در مفصل اینترفالانژیال پروگزیمال و هم در مفصل اینترفالانژیال دیستال، انگشت پا در وضعیت خمیده قرار دارد پزشک جراحی را پیشنهاد می‌کند. اما در موارد خفیف‌تر که بیمار می‌تواند با دستش، انگشت پایش را صاف کند، تنها با استفاده از برخی وسایل مثل جداکنندگان سیلیکونی، قابل درمانند. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار