آب مروارید، آب‌سیاه، جداشدگی و پارگی شبکیه

مایوپیا یا نزدیک‌بینی چه عوارضی را به همراه دارد؟

220
0 0
مایوپیا یا نزدیک‌بینی به حالتی گفته می‌شود که طول کره چشم رو به افزایش است و باید درمان شود. نزدیک بینی می‌تواند منجر به آب مروارید، آب‌سیاه و جداشدگی و پارگی شبکیه شود. با طولانی‌شدن کره چشم نیز مسئله تبدیل به یک وضعیت پاتولوژیک می‌شود. یعنی می‌تواند علت آن ناشی از بیماری باشد. با این ویدئو همراه شوید تا با علائم، نشانه‌ها و عوراض و درمان نزدیک‌بینی بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار