ویروسی از خانواده پاراميكسو ويروس و گول زدن ماکروفاژها

سرخک در امنیت کامل بدن را تسخیر می‌کند

266
0 0
ویروس بیماری مسری سرخک از نای به‌عنوان یک مکان مناسبی برای پخش شدن استفاده می‌کند، وقتی ویروس وارد شش‌ها می‌شود با نوعی از گلبول‌سفید به نام ماکروفاژ مواجه می‌شود که به‌طور طبیعی به دنبال شناسایی و نابودکردن عوامل بیماری‌زا مانند هستند، اما سرخک ماکروفاژ را فریب می‌دهد و به‌جای نابودکردن ویروس، آن را در امنیت کامل به غدد لنفاوی بدن منتقل و در آنجا ویروس شروع می‌کند به تکثیر و در سراسر سیستم لنفاوی بدن پخش می‌شود. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار