آزمایش خون غیرطبیعی را کدام متخصص بررسی می‌کند؟

هماتولوژیست، پزشک هرگونه اختلال خونی

257
0 0
هماتولوژیست یا متخصص خون، پزشک هرگونه اختلال خونی است و اغلب بیمارانی با آزمایش خون غیرطبیعی به او مراجعه می‌کنند. این تخصص با انکولوژیست که برای بیماری‌های بدخیم است، همپوشانی دارد. از رفتن نزد این تخصص نباید ترسید چون ایراد در آزمایش خون اغلب به معنای سرطان نیست و گاهی مشکل از بیماری خودایمنی، اختلال خونی و یا فقر شدید آهن به است. با این ویدیو همراه شوید تا مطمئن شوید هر اختلال خونی منجر به سرطان نمی‌شود و با این تخصص هم بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار