درباره غدد درون‌ریز و متابولیسم بدانید

آشنایی با غدد درون‌ریز و شیوه ترشح هورمون در بدن

265
0 1
غدد درون‌ریز هورمون‌ها را تولید می‌کنند و به بخش‌های مختلف بدن می‌رسانند. غدد فرایندهای بدن شما را تنظیم می‌کنند و مطمئن می‌شوند که تمام هورمون‌ها طبق برنامه به جایی می‌رسند که باید بروند. با این انیمیشن همراه شوید تا با زبانی ساده انواع غدد درون‌ریز و عملکردشان در بدن آشنا شوید. از جمله غده هیپوفیز، تیروئید، فوق کلیوی، پانکراس، تخمدان‌‌‌‌ها در زنان و بیضه‌ها در مردان.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار