وقتی بدن اشتباهی به کلیه‌ها حمله می‌کند

عامل تب روماتیسمی باکتری استرپتوکوک‌ است

222
0 0
تب روماتیسمی یک واکنش خود ایمنی بدن نسبت به باکتری استرپتوکوک‌ است که ساختاری شبیه پروتئین‌های درون کلیه دارد. وقتی این باکتری حنجره و مجرای تنفسی را عفونی می‌کند بدن به کلیه‌ها حمله می‌کند. برای تشخیص این بیماری فرد باید دو نشانه از دسته اصلی و فرعی علامت‌ها داشته باشد؛ دسته اصلی شامل آرتریت، کاردیت، توده‌های زیرپوستی، اریتم مارژیناتوم و سندرم کره و دسته فرعی تب و بلوک قلبی است. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار