ورزش و بهبود توانبخشی در بیماران ضربه مغزی

کلینیک پزشکی ورزشی چه خدماتی به افراد دچار صدمات مغزی می‌دهد؟

237
0 0
بعد از ضربه مغزی، افراد شاید با مشکلات متفاوتی در زندگی روزمره‌شان مواجه شوند که حل کردن این مشکلات و برگشت به زندگی عادی به کمک مراکز توانبخشی ساده‌تر می‌شود. در این ویدئو به اهمیت ورزش پس از دوره ضربه مغزی اشاره شده‌است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار