لبخندتان را زیباتر کنید

شیوه انجام کانتورینگ یا لیفت لثه را تماشا کنید

246
0 1
لثه نقش بسیار زیادی در زیبا به نظر رسیدن لبخند و چهره افراد دارد. اگر فکر می‌کنید لثه‌تان باعث شده زیبایی لبخندتان کاهش یابد نگران نباشید. روش‌هایی برای اصلاح آن وجود دارد که امروزه به نام لیفت لثه یا کانتورینگ لثه شناخته می‌شود. در این ویدئو مرحله به مرحله لیفت لثه را مشاهده می‌کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار