درمان با طرحواره‌درمانی، درمان شناختی، مهارت‌افزایی اجتماعی و روان‌درمانی

اختلال اضطراب اجتماعی عامل چه بیماری‌های دیگری است؟

267
0 0
اختلال شخصیت اجتنابی یا اختلال شخصیت اضطرابی بسیار شایع است؛ افراد مبتلا به این اختلال همزمان دچار سایر مشکلات سلامت روان از جمله اختلال افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواسی و ... می‌شود، به همین دلیل درمان اختلالات شخصیت بسیار مهم است. درمان‌هایی مثل رفتاردرمانی، آموزش‌ مهارت‌های اجتماعی و ... به حل آن کمک می‌کند. در این ویدئو انواع درمان‌های بیشتر را بشناسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار