آخرین درمان برای افسردگی

روش درمانی TMS را در درمان‌های روانپزشکی می‌شناسید؟

243
0 0
TMS یا تحریک مغناطیسی مغز یک درمان مبتنی بر پالس‌های الکترومغناطیسی به مغز است که می‌توان با آن طی چند هفته سلول‌های مغزی را تحت تأثیر قرار داده و علائم افسردگی را کاهش داد. از این روش زمانی استفاده می‌شود که روش‌های درمانی دیگر، همه بی‌نتیجه مانده باشند. برای اطلاعات تکمیلی این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار