نگاهی به اختلال شخصیت ضداجتماعی، ویژگی این فراد و علت ابتلا به آن

یک فرد مبتلا به اختلال ضداجتماعی هیچ‌وقت پشیمان نیست!

302
0 0
در روان‌شناسی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی کسی را توصیف می‌کند که همیشه به اعمال آزارنده دست می‌زند، به‌طور مداوم حقوق دیگران را زیر پا می‌گذارد و هیچ احساس پشیمانی یا گناهی بابت آن‌ها ندارد. این ویدئو به ویژگی‌های این اختلال، سبب‌شناسی و همچنین درمانش می‌پردازد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار