10 تمرین برای اینکه خودمان را دوست داشته باشیم

راهنمای عملی عشق ورزیدن به خود

379
0 0
بهترین راه یادگیری یک مفهوم، این است که بدانیم چطور آن را به کار ببندیم و کجا از آموخته‌هایمان به صورت عملی استفاده کنیم. روش‌های دوست داشتن خودمان هم زمانی به کار می‌آیند که دقیقاً بدانیم کدام رفتارمان را باید نسبت به خودمان تغییر بدهیم. 10 راهکار عملی در این مسیر وجود دارد که با تمرین آنها می‌توانیم دوست بهتری برای خودمان باشیم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار