داروهای سرکوب‌ سیستم ایمنی و حفظ عضو تازه‌وارد

چرا بعد از پیوند عضو باید داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی خورد؟

365
0 1
جراحی پیوندِ عضو، سخت است اما مهم‌تر از جراحی، نگهداری از عضو تازه است. سیستم ایمنی بدن با ورود یک عضو تازه به بدن شروع به مقابله با آن می‌کند و اگر داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی مصرف نشود، عضو پیوندی آسیب می‌بیند و حتی شاید بدن هرگز آن را نپذیرد. این ویدئو درباره بعداز جراحی و اهمیت استفاده از داروهای سرکوب‌گر طبق برنامه زمانی صحبت می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار