از شیمی‌درمانی تا پیوند استخوان

تمام گزینه‌های درمانی لوسمی لنفوبلاستیک حاد

339
0 0
«لوسمی» از جمله سرطان‌های خون است که می‌تواند در تمام بدن پخش شود یا در محلی از بدن جمع شده و تومور ایجاد کنند. امروزه با استفاده از داروهای مختلف شیمی درمانی و در موارد حاد با پیوند مغز استخوان می‌توان به این بیماری پایان داد. حتی در صورت ایجاد تومور می‌توان با روش پرتو درمانی تمام سلول‌های سرطانی را از بین برد. این ویدئو به تمام گزینه‌های درمانی برای لوسمی لنفوبلاستیک حاد می‌پردازد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار