توقف نشخوار فکری و زندگی در زمان حال

عملکرد مغز را بشناسید تا آرامش به زندگی شما برگردد

6.6K
0 1
ذهن آگاهی روشی برای دوری از خیالات و حضور دائم در لحظه‌ حال است. ذهن‌آگاهی می‌تواند در ساختار و عملکرد نواحی مغزی تغییر ایجاد کنند. بخشی در مغز به نام حالت پیش فرض وجود دارد که شبکه تولیدکننده نشخوار فکری است و توجه فرد را به زمان گذشته یا آینده معطوف می‌کند، در اینجا ذهن‌آگاهی به کمک فرد می‌آید و باعث می‌شود نوشخوار ذهنی متوقف و تمرکز فرد بر لحظه حال معطوف شود که این امر باعث کاهش اضطراب، نگرانی، احساس گناه و ... می‌شود. ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار