ضربه‌های دوران کودکی چطور در بزرگسالی خود را نشان می‌دهد؟

9 رفتاری که می‌گوید کودکی ملتهبی داشته‌اید!

369
0 1
اگر در کودکی دچار آسیب‌های شدید روانی، جنسی یا جسمی شده باشید، آثار این تروما خودش را در بزرگسالی نشان می‌دهد و باعث می‌شود رفتارهای ناسالمی از خودتان بروز دهید. مثل محافظت بیش از اندازه از خود، کم کردن ارتباط با دیگران، فراموشی خاطرات، تکرار موقعیت‌های آسیب‌زننده‌ قبلی، خودقربانی‌پنداری، فوران خشم، انفعال و... در این ویدئو با لیستی از اثر تروماهای دوران کودکی بر زندگی دوران بزرگسالی آشنا می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار