شیوه نگهداری و پانسمان تاول و اهمیت درمان آن

پوست تاول را بکنم و بگذارم زخم هوا بخورد؟

317
0 0
برای همه ما پیش آمده است که پاهایمان در اثر پیاده‌روی با کفش نامناسب و یا دست‌مان در اثر سوختگی تاول بزند. با تاول‌ها چه می‌کنید؟ جزو کسانی هستید که مایع درون تاول را خالی می‌کنند و اجازه می‌دهند هوا بخورد یا صبر و سعی می‌کنید تاول سالم بماند و مایع درون آن کم‌کم جذب پوست شود. با این ویدئو همراه شوید تا بدانید به چه شکلی باید از تاول مراقبت و آن را درمان کرد. در صورت عدم درمان هم دلمه زخم یا پوست‌زخم چه اتفاقی برای تاول رقم می‌زند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار