نکات ساده‌‌ای را برای تخت خوابیدن تماشا کنید

اصول دهگانه‌ بهداشت خواب!

392
0 0
آیا تابه‌حال عبارت «بهداشت خواب» به گوشتان خورده است؟ بسیاری از مشکلاتی که عده‌ای از ما با خواب خودمان داریم، این است که دیر خوابمان می‌برد یا چندین بار از خواب می‌پریم. به‌طورکلی کیفیت نامناسب خواب ما، ناشی از عدم رعایت اصول بهداشت خواب است. در این ویدئو به اصول دهگانه‌ای از بهداشت خواب اشاره شده است که رعایت آنها شاید زحمت زیادی برای ما نداشته باشد، اما تأثیر شگفتی در کیفیت خواب و در نتیجه سلامت و بهزیستی ما خواهد داشت.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار