پس از پیوند کلیه می‌توان قرص دیابت و فشار خورد؟

بایدها و نبایدهای بعد از پیوند کلیه و مراقبت در منزل

359
0 0
بیماران پس از پیوند کلیه باد در صورت داشتن دیابت و فشار خون با توجه به تجویز پزشک داروهای خود را مصرف کنند. همچنین نباید مدتی رانندگی کنند و در صورت بروز هر مشکلی با پزشک در ارتباط باشند. در تمامی این مراحل نیز بیمار باید تحت مراقبت خانواده یا دوستان و قرار گیرند. با این ویدئو همراه شوید تا بدانید بعد از عمل پیوند چه بایدها و نبایدهایی را باید رعایت کرد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار