کشیدن نخ دندان راز داشتنِ بهداشت دهان است

یک تکنیک ساده برای کشیدن نخ دندان

309
0 0
نحوه صحیح کشیدن نخ دندان را می‌دانید؟ کاری که راز داشتنِ بهداشت دهان است. چون گرچه مسواک زدن خیلی عالی است اما کافی نیست. شما باید از نخ دندان استفاده کنید تا باکتری‌هایی را که بین دندان‌ها هستند، بردارید. برای آموزش یک تکنیک ساده برای کشیدن نخ دندان با این ویدیو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار